เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เดินทางมาเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ ดำเนินการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1 โดยมีการจัดอบรมในวันที่ 20 กพ. 66 – 24 กพ. 66 และดำเนินการทดสอบในวันที่ 25 กพ. 56 ให้ผู้ที่ทำงานด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนานา และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ที่ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1

** ชมภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก **

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ
****************************************************
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเทียนด้วยเทคนิคชนเผ่าม้ง
****************************************************
โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษา 2 ท่านคือ คุณณิชาภา แซมลำเจียก และคุณณัฐฏา แซ่พุ่น
****************************************************

โดยการจัดอบรมการเขียนเทียนด้วยเทคนิคขิงชนเผ่าม้ง เป็นส่วนนึงของการเรียนการสอนในรายวิชา การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถให้กับนักศึกษา และเป็นการส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

↓↓↓↓↓↓

** ชมภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก **

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อจัดร่างทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) กับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยทั้งสองหน่วยงานมีจุดประสงค์ร่วมกัน โดยตระหนักถึงความสำคัญด้านการบริการวิชาการและการเรียนการสอน การพัฒนาการวิจัยในด้านต่าง ๆ และเพื่อพัฒนาอาจารย์ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ และอาจารย์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) การจัดทำแผนพัฒนาสมาร์ทฟาร์มและศูนย์ เรียนรู้ชุมชน แบบครบวงจร MASTER PLAN ฟาร์มข้าว ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 พระราชทานนาม “ราชภัฏ” โดยในงานมีกิจกรรม นิทรรศการ มอบรางวัลให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงและสร้างเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีบุคลากรได้รับประกาศนียบัตร พนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการดีเด่น คือนายชูชาติ เหิงคำแก้ว 
 
 
 
IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com