เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

          วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ รองคณบดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปทุมมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

          วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 สำหรับวัยทำงาน ให้นักศึกษาชั้นปีที่3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรพรรณ  พรหมประเสริฐ มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

 

          วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่5/2567 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการ ต้นแบบการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายใต้กิจกรรม : แปลงต้นแบบจากพืชสมุนไพรและมะขาม กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชสมุนไพรปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ แปลงทดลองทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

          วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน ภายใต้กิจกรรม : กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

 

 

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com

slotuntung slot untung