เมนูหลัก

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง บริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญส่งทีมนักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดแผนธุรกิจและผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม "แค่ใจก็เพียงพอ 2020" รายละเอียดและการติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลอื่นๆกับผู้จัดโครงการ. ตามเอกสารที่แนบครับ

ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเอกสารที่แนบด้านล่าง หรือติดต่องานบริการการศึกษาคณะฯ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.00-16.30น. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หรืออาคาร 18-1 โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ สามารถปฏิบัติ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมด้านมารยาทไทยอันดีงาม สืบไป

ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561 (รายละเอียดและเอกสารแนบเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะฯ)

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา2559  ระดับปริญญาตรี ที่มีความประสงค์สมัครทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด