เมนูหลัก

ที่อยู่/เบอร์โทรคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี - หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์/โทรสาร 056-717151

 

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

slotuntung slot untung