เมนูหลัก

 

รองศาสตราจารย์วิชัย  ฤกษ์ภูริทัต

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี  ศุภวรรธนะกุล

 

 

ดร.ดิเรก  สุวรรณฤทธิ์

 

 

คุณสมเกียรติ  กิตติธรสมบัติ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314