หน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ที่

หน่วยงาน/สถานประกอบการ/บริษัท

ที่อยู่

ภาครัฐ

 

1

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

2

สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

3

สำนักทางหลวงที่ 6 จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

4

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

5

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

6

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

8

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชนแดน

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

9

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

10

สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์)

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

11

ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

12

โรงพยาบาลหนองไผ่

อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

13

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี   

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

14

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์   

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

15

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

16

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

17

องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

19

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

20

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

21

ศูนย์โครงการหลวงแม่สะป๊อก

ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

22

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

23

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

24

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

25

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

26

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาค้อ)

ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

27

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์

ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

28

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

ภาคเอกชน

 

1

บริษัท ธารทอง พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแก้วพัฒนาก่อสร้าง

ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

3

บริษัท อาร์ เอ็ม ซี ซัพพลายเออร์ จำกัด

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

4

บริษัท โกลเด้นไลน์  นิสซิเนส จำกัด

ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

5

โรงงานอาหารสัตว์และไซโล บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด

ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

6

บริษัท จุล คุ้มวงศ์ จำกัด

ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

7

บริษัท จุลไหมไทย จำกัด

ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

8

บริษัท ที คิว เอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

9

บริษัท เจทีคอมหนองไผ่

อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์

10

ร้านไนท์ทีนคอมพิวเตอร์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

11

ร้านโปรคอม

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

12

ร้านคัลเลอร์ปริ้น

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

13

สำนักงาน AIA สาขาเพชรบูรณ์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

14

สหกรณ์ยูเนี่ยนเมืองเพชรบูรณ์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

15

ร้านคอมพอดีบ้านโภชน์

ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

16

บริษัท นีโอเทค พลายวู๊ด จำกัด (สาขาชุมพร)

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

17

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เพชรบูรณ์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

18

ร้าน A.R.T. AIR @ Computer Service

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.ดับบลิว.เอ็นจิเนียริ่ง

ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

20

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิงส์ กรุ๊ป จำกัด

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

21

สำนักงาน AIA สาขาเพชรบูรณ์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

22

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เพชรบูรณ์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

23

บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

24

บริษัท เพชร เก้า เก้า คอนสตรัคชั่น จำกัด

ถนนพหลโยธิน สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

25

บริษัท จิบูฮิน (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

26

พีเอ คอมพิวเตอร์ (เซียร์รังสิต)

ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

27

สถานตรวจสภาพรถเอกชน ส.วิชิตยนต์

ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

28

บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

29

โซดิแอค คอมพิวเตอร์ (เพชรบูรณ์)

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

30

บริษัท สวนใหญ่เพิ่มพูน จำกัด

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

31

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรอะไหล่ยนตรการ ๒๐๐๗

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

32

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

33

ร้าน มาศมนัสแอร์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

34

บริษัท ธารทอง พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

35

บริษัท แอคมี่ ซิสเต็มส์ จำกัด

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

36

ร้านอำนวยอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

37

บริษัท สุวรรณ เอสเตท จำกัด

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

38

บริษัท ดีวินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

39

บริษัท วีคอนกรีต จำกัด

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

40

บริษัท เบทาโกร เอ็มเอฟ เดลี จำกัด

ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

41

ร้านต้อมออโต้ซาวด์

แขวง บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

42

ร้านอำนวยอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

43

ร้านจรัลอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

44

บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

45

บริษัท ไดโซ สยามอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

46

บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

47

บริษัท อรรถพงษ์ – ณัฐพร วิศวกรรม จำกัด

แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

48

บริษัท สยามคริสตัลไรซ์ จำกัด

ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

49

ร้านไม้ I STYLE BY ENGINEER

ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

50

บริษัท ทีโอที สาขาศูนย์ราชการ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

51

บริษัท เอ็นทีเอ็น เทรดดิ้ง ประเทศไทย จำกัด

ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

52

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานค

53

ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสามพราม จ.นครปฐม

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

54

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

55

บริษัท เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

56

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

57

โทรศัพท์จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

58

บริษัท บางกอก ซอฟแวร์ จำกัด 

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

59

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด(มหาชน)

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

60

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดรัสทรี จำกัด(มหาชน)

ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

61

โรงงาน Factory Royal Porcelain

ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

62

บริษัท  สยามยูไนเต็ด รับเบอร์ จำกัด

ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

63

บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จำกัด

ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

64

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด 

อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

65

บริษัท พีอาร์วีโปรดักส์ จำกัด

ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

66

ร้านสลัดคุณนุช

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

67

โรงแรมเดอะซายน์

เมืองพัทยา อำเภอบาละมุง จังหวัดชลบุรี

68

ร้านอาหารเชิงดอย

อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

69

ร้าน Meng Bakery & Coffee

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

70

ร้านอาหารกิ๊ก

ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

71

บริษัท ณณ-ชา-โม จำกัด

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

72

ร้านแคงชาม

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

73

บริษัท บูรพาเพชรบูรณ์ โฮเต็ล จำกัด

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

74

ครัวโม่งเม่ง

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

75

คุณจันทร์สม  ฮั่นตุ้นพงษ์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

76

ร้านชาบูอินดี้ สาขาหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

77

บริษัท ริมหาด (อมรพันธ์วิลล่า) จำกัด

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

78

บริษัท อัญชลีวัน จำกัด

เมืองพัทยา อำเภอบาละมุง จังหวัดชลบุรี

79

บริษัท ดี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเมนต์ จำกัด

ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

80

ร้านบ้านเพลง

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

81

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

82

บริษัท เคโมฟายล์ จำกัด

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

83

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรนาโน

ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

84

สวนภูพนา

ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

85

บริษัท ดี.เอส.ดี บอสซั่ม จำกัด

ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

86

สวนลุงวุฒิ

ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

87

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮโดรฟาร์ม (สาขาอำเภอเขาค้อ)

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

88

บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอ็กซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

89

บริษัท อะแกรนิคเวิร์ลด์ จำกัด

ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

90

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาวิเชียรบุรี)

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

91

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาวังพิกุล)

อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

92

ฟาร์มไก่ดำ สระบุรี

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

93

ฟาร์มหมูทอง

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

94

โชคชัยยืนยงฟาร์ม

ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

95

สมบัติฟาร์ม

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

96

เอกราชฟาร์ม

อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

97

ฟาร์มวีรพงษ์ ไก่ประดูหางดำ

อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่

98

ฟาร์มไก่ดำ เข้าค้อ

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907