าวน์โหลด นโยบายด้านการบริหาร (คลิ๊กที่เอกสารหรือที่ไฟล์แนบด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907