เมนูหลัก

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง บริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญส่งทีมนักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดแผนธุรกิจและผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม "แค่ใจก็เพียงพอ 2020" รายละเอียดและการติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลอื่นๆกับผู้จัดโครงการ. ตามเอกสารที่แนบครับ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314