เมนูหลัก

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง บริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญส่งทีมนักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดแผนธุรกิจและผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม "แค่ใจก็เพียงพอ 2020" รายละเอียดและการติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลอื่นๆกับผู้จัดโครงการ. ตามเอกสารที่แนบครับ