เมนูหลัก

ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสีสันวันเปิดโลกกิจกรรม ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559  ณ โดมสนามฟุตซอล รายละเอียดตามภาพครับ

9-10 ส.ค.59 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ บริเวณสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นงานบวชครับ มีกำหนดการดังนี้

นักศึกษาใหม่ รหัส 2559 ให้ไปติดต่อรับเสื้อเฟลชชี่ได้ที่ ห้ององค์การนักศึกษา ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.30-13.00น. โดยนำใบเสร็จค่าเสื้อไปเป็นหลักฐานในการรับเสื้อ

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2559 ในวันที่ 24 ก.ค.2559 รายละเอียดตามเอกสาร