เมนูหลัก

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 563-6104.PDF)n 563-6104.PDF[ ]320 kB

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2 เรื่อง (รายละเอียดและเอกสารแนบเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะฯ)

เชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วม"การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017" รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (IMG20161216105849.jpg)IMG20161216105849.jpg[ ]287 kB
Download this file (IMG20161216105907.jpg)IMG20161216105907.jpg[ ]322 kB
Download this file (IMG20161216105937.jpg)IMG20161216105937.jpg[ ]257 kB

กระทรวงต่างประเทศแจ้งว่ารัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าที่หน้าเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ 72 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

บริการข้อมูลอาคารเรียนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อมูลสำรวจช่วงปิดภาคการศึกษา 2/2558

http://agritech.pcru.ac.th/home/index.php/2015-11-13-08-14-31/2016-01-11-06-31-22