เมนูหลัก

กระทรวงต่างประเทศแจ้งว่ารัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าที่หน้าเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ 72 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ