เมนูหลัก

           ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมฟรี….. วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2567 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำ GFRP พอลิเมอร์เสริมเส้นใยสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีต ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี (อาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จัดโดย: สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) สาขาภาคเหนือ 2
สนับสนุน โดย บริษัท จีเอฟอาร์พี คิงส์ จำกัด
วิทยากร คุณพิสิษฐ์ จรัสพงศ์ถาวร
ผู้ทรงคุณวุฒิ วสท. สาขาภาคเหนือ 2/ผู้นำนวัตกรรมการผลิต GFRP เข้ามาในประเทศไทย/ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต วัสดุ GFRP/อนุกรรมการร่าง มอก. ผลิตภัณฑ์ GFRP /อนุกรรมการ สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม
มีเนื้อหา
-นวัตกรรม GFRP พอลิเมอร์เสริมเส้นใยสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีต
-ประสบการณ์การนำ GFRP พอลิเมอร์เสริมเส้นใยมาใช้ในงานก่อสร้างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน
-ปฏิบัติการนำ GFRP พอลิเมอร์เสริมเส้นใยขึ้นรูป
สนใจติดต่อ อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง ประธานสาขาภาคเหนือ 2 วสท. โทร 0910311168
ส่งแบบตอบมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

slotuntung slot untung