เมนูหลัก

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันกิจกรรม ภายใต้ โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรม OPEN HEART OPEN HOUSE PCRU 2023 "OH HO" 50th PCRU (วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)
ร่วมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 74,000 บาท
โดยมีการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ค่ะ
1.การประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ในหัวข้อ “OH HO PCRU”

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 มิถุนายน 2566

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 54,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://academic.pcru.ac.th/main/news?newsid=834
ส่งผลงานที่ https://forms.gle/uuCZM4UZ9GvSXwSM8

2.การแข่งขัน E-Sport
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 20 มิถุนายน 2566

เริ่มประลองการแข่งขัน วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://academic.pcru.ac.th/main/news?newsid=831
และสมัครได้ที่ https://forms.gle/aQUbpZX1joXZSySD9

3.การประกวดเต้น Cover dance
เปิดรับสมัคร รอบ Audition 1 เมษายน - 10 มิถุนายน 2566

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันกิจกรรม ภายใต้ โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรม OPEN HEART OPEN HOUSE PCRU 2023 "OH HO" 50th PCRU (วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)
ร่วมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 74,000 บาท
โดยมีการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ค่ะ
1.การประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ในหัวข้อ “OH HO PCRU”

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 มิถุนายน 2566

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 54,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://academic.pcru.ac.th/main/news?newsid=834
ส่งผลงานที่ https://forms.gle/uuCZM4UZ9GvSXwSM8

2.การแข่งขัน E-Sport
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 20 มิถุนายน 2566

เริ่มประลองการแข่งขัน วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://academic.pcru.ac.th/main/news?newsid=831
และสมัครได้ที่ https://forms.gle/aQUbpZX1joXZSySD9

3.การประกวดเต้น Cover dance
เปิดรับสมัคร รอบ Audition 1 เมษายน - 10 มิถุนายน 2566