เมนูหลัก

คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด “กรองร้อยมาลีบายศรี ๓ ชั้น” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช.
งาน Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์
วันที่๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดการประกวด
https://drive.google.com/.../1rVHhQDxeduTNR.../view...
*****************************************
ติดต่อสอบถาม
นายธเนศ เรืองเดช อาจารย์ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โทร ๐๙๓-๓๒๘๒๙๒๖
line https://line.me/ti/p/MNVcyrpJ1Y

slotuntung slot untung