เมนูหลัก

วันที่ 11-12 ก.พ.60 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดการอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การแปรรูปเส้นใยจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม” ณ อาคาร 17 ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (แบบประชาสัมพันธ์โครงการ.doc)แบบประชาสัมพันธ์โครงการ.doc[ ]107 kB