เมนูหลัก

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30น.  สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้างจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแบบจำลอง บ้านพักอาศัยชั้นเดียว" ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง >>> หรือ คลิ๊กที่นี่
ส่วนเอกสารประกอบการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง >>> หรือ คลิ๊กที่นี่

วันที่ 11-12 ก.พ.60 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดการอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การแปรรูปเส้นใยจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม” ณ อาคาร 17 ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (แบบประชาสัมพันธ์โครงการ.doc)แบบประชาสัมพันธ์โครงการ.doc[ ]107 kB

วันที่ 7 กุมภาพันธิ์ พ.ศ.2560 ที่จะถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแบบพึ่งพาตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบุรณ์. โครงการนี้จัดขึ้นและนำโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงขอเชิญเข้าร่วมโครงการได้ตามอัธยาศัย

กิจกรรมย่อยภายในโครงการมีดังนี้
    
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้และการอนุบาล
        - การปลูกพืชไร้ดินอย่างง่าย
       
- การปลูกทานตะวันอ่อนด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือน
       
- การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
       
- การผลิตอาหารปลาอย่างง่าย
       
- การเพาะปลาหมอ
       
- การสาธิตการทำอาหารและขนม
       
- การสาธิตการร้อยมาลัยและการแกะสลัก

 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560 สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ นำโดยอาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร (วิทยากร) จะดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 085-1650124 (อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว ประธานสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

วันที่ 1 กุมภาพันธิ์ พ.ศ.2560 ที่จะถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแบบพึ่งพาตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ณ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบุรณ์. โครงการนี้จัดขึ้นและนำโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงขอเชิญเข้าร่วมโครงการได้ตามอัธยาศัย

กิจกรรมย่อยภายในโครงการมีดังนี้
    
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้และการอนุบาล
        - การปลูกพืชไร้ดินอย่างง่าย
       
- การปลูกทานตะวันอ่อนด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือน
       
- การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
       
- การผลิตอาหารปลาอย่างง่าย
       
- การเพาะปลาหมอ
       
- การสาธิตการทำอาหารและขนม
       
- การสาธิตการร้อยมาลัยและการแกะสลัก