เมนูหลัก

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนในการผลิตเห็ดฟางแบบกองเตี้ยและตระกร้า

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามไฟล์เอกสารแนบค่ะ

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314