เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

        ภาพบรรยากาศ กิจกรรมงาน Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2566

 

        ภาพบรรยากาศ ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต และมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 13 ธันวาคม 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความชื่นชมยินดี และขออำนวยอวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำงาน ทำการสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ทั้งด้านครอบครัว อาชีพการงาน ทำงานด้วยความสุข เพื่อที่จะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมสืบไป

 

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

       โดยในกิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทำให้กิจกรรมดังกล่าวผ่านไปได้ด้วยดี

 

          วันที่ 27 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

      วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกิริยามารยาทที่งดงาม มีคุณธรรมจริยธรรม ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจในด้านมารยาทในสังคมไทย สามารถแสดงความเคารพได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ มีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านมารยาทไทย ณ ห้อง LC402 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และสโมสรนักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน โดยมีท่านอาจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และได้รับความนุเคราะห์จาก ท่าน ผู้ช่วนศาสตราจารย์ ดร.อัญ๙นา ศรีเรืองฤทธิ์ เป็นวิทยาการมาให้ความรู้เรื่อง “มารยาทไทย” และการใช้ถ้อยคำในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งนักศึฏาาได้รับความรู้และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งในมหาวิทยาลัย และใชีชีวิตประจำวัน อีกด้วย และช่วงท้ายโครงการ ได้มีการจัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com