เมนูหลัก

งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2562

IE NETWORK 2019

วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 26 เมษายน 2562

http://www.ie.eng.chula.ac.th/ienet2019/ 

https://www.facebook.com/ienet2019/ 

slotuntung slot untung