เมนูหลัก

บริษัท มนต์ธนาแมชชีนเนอรี่ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเข้าปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง 1.ช่างกลึง 2.ช่างเชื่อม ติดต่อสอบถามได้ที่ 056713778 0851355566 0853195566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314