เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/07/b_90_90_16777215_1377_989574_0.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/07
There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

          วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ Gen Z ณ ห้องประชุม LC2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ซึ่งรับเกียรติจากวิทยากร คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรพรรณ พรหมประเสริฐ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  และอาจารย์  Yonayad Gurmu สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์การปะกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พ.ศ.256

 

 

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำ GFRP พอลิเมอร์เสริมเส้นใยสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีต
วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2567
           ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมฟรี….. วันจันทร์ที่ 15... Read More...
IMAGE กิจกรรม OPEN HOUSE DEK67 ออกแบบอนาคตได้
วันอังคาร, 23 มกราคม 2567
เปิดบ้าน... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com

slotuntung slot untung