เมนูหลัก

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เตรียมจัดงาน Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในวันที่ 12-14 ก.พ.2563 ที่จะถึงนี้

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314