เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ซึ่งในการจัดการแข่งขันในครังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ โดยสาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการครั้งนี้ด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้กับนักศึกษาเกิดทักษะ ทักระบวนการคิดการตัดสินใจ มีการเผชิญกับปัญหาและลงมือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายด้านวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ของกลุ่มวิชาชีพครู คณะคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูในอนาคตต่อไป

** ชมภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก **

 

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดอบรม โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย และอาจารย์วรชัย ศรีเมือง มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

อ่านเพิ่มเติม: อบรมโครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ของนักศึกษาชั้นปีที่4...

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริหารจัดการอาคาร และการทำน้ำยาทำความสะอาดด้วยตัวเอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมทักษะการทำน้ำยาอเนกประสงค์ อย่างเช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาซักผ้า สบู่เหลวล้างมือ คัดแยกขยะรีไซเคิล และเศษอาหาร เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่จะทิ้งลงถุงดำ ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ และลานวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 วิชาเอกการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยท่านอาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ ได้มีโอกาสให้บริการวิชาการ เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง ให้กับผู้ที่สนใจ นำโดยท่านธนพัฒน์  สุนประโคน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาชนที่สนใจในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง เพื่อเป็นรายได้เสริม โดย“หอยเชอรี่สีทอง” สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ต้นทุนเลี้ยงต่ำ/โปรตีนสูง เลี้ยงง่าย ซึ่งหากท่านใดสนใจในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง สามารถเข้ามาเยี่ยมชมสอบถามข้อมูลได้ที่ เอกการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

6 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานปีใหม่คณะฯ ช่วงเช้าเป็นการทำบุญ นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความสิริมงคล มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นได้ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมทานอาหารร่วมกัน พร้อมจับของรางวัลปีใหม่ โดยเป็นกิจกรรมที่เปรียบเสมือนวัฒนธรรมอันดีงามของคณะที่จัดเป็นประจำทุกปี

ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กลิงค์ด้านล่าง

⇒  ชมภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก** 

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com