เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีโอกาสต้อนรับกลุ่มคณะยุวชนอาสา 234 ประเทศกัมพูชา ที่เข้าศึกษาดูงานที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหลคณ บดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับกลุ่มคณะยุวชนอาสา 234 จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ที่เดินทางมาเพื่อเยี่ยมชม หลักสูตรเกษตรศาสตร์

*** ชมภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก ***

 

 

 

ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ที่เสียสละเวลาให้ความรู้แก่นักศึกษา ได้แก่ ท่านอาจารย์วรชัย ศรีเมือง ท่านอาจารย์วาสนา วงศ์ษา และท่านอาจารย์ ดร. พิมพ์พรรณ ทิพยแสง และขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าอบรมโครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล อย่างพร้อมเพรียง

**ชมภาพเพิ่มเติม**

 

???ภาพบรรยากาศ วันที่ 30 มกราคม – 31 กุมภาพันธ์ 2566 งานนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ที่งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีกิจกรรมจากสาขาต่างๆหมุนเวียนมาให้ผู้สนใจได้ร่วมสนุกมากมาย
?ปั้นแป้งของที่ระลึก (พวงกุญแจ / แม่เหล็กติดตู้เย็น) โดย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
?สวนในขวดแก้ว / เบเกอรี่ผ้าขนหนู / การกัดกระจก โดย สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
?การเลี้ยงไส้เดือน+มูลไส้เดือน+น้ำหมักมูลไส้เดือน/วัดสีไข่ วัตถุดิบสมุนไพรอาหารสัตว์/รีดนมวัว โดย วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
?โมเดล การจัดการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้ BCG โมเดล / โลกสวยด้วยมือเรา (ระบายสีกระถางต้นไม้, ปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร circular economy) โดย วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่
?ตักปลาพาเพลิน / ชุดเพาะไข่ปลานิลเคลื่อนที่ / หอยเชอรี่สีทอง โดย วิชาเอกการประมง
สำหรับผู้สนขอเรียนเชิญมาร่วมกิจกรรมสนุกๆได้เลยครับ????

*** ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิ๊ก ***

 

??เริ่มแล้วสำหรับงานนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ที่งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยในวันเปิดงานได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านสุเมธ ธีรนิติ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผศ.ดร.ปรีชา​ ศรี​เรือง​ฤทธิ์ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมบูธของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ แวะเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุก ขอเรียนเชิญครับ??

*** ชมภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก ***

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโอกาสต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการวางเป้าหมายในการศึกษในระดับที่สูงขึ้น โดยคณะครูและน้องๆนักเรียนได้เยี่ยมชมแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีอาจารย์และพี่ๆนักศึกษาค่อยให้คำแนะนำกับน้องๆ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่คณะครูและน้องๆนักเรียน มาศึกษาดูงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะนำความรู้ที่ได้รับนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในการวางเป้าหมายในการศึกษาต่อไป

*********************************************

** ชมภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก **

*********************************************

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com