เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

          วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมปทุมมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 2 ท่าน คือ อาจารย์ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ และ อาจารย์ภัทราวุธ วงศ์ศักดิ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กล่าวให้โอวาทแก่อาจารย์ใหม่ จากนั้นคณะผู้บริหารโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรัตว์ รัตนวัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา รองคณบดีฝ่ายวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ได้บรรยายสรุปข้อมูลในการปฏิบัติงานรวมถึงจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สายวิชาการ ให้กับอาจารย์ใหม่ได้รับทราบ 

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com

slotuntung slot untung