เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการอบรมให้ความรู้จัดโครงการเตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 โดยกิจกรรม วันที่ 18 – 19 กันยายน 2566 มีการให้ความรู้กิจ
กรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีอาจารย์ธนภัทร วรปัสสุ เป็นวิทยากร
กิจกรรมที่ 2 การให้ความรู้ เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ เป็นวิทยากร
กิจกรรมที่ 3 การใช้ใส้เดือนกำจัดเศษอาหารและขยะอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยมีอาจารย์จันจิรา โต๊ะขวัญแก้ว เป็นวิทยากร
และ กิจกรรมที่ 4 การใช้หนอนแมลงโปรตีนกำจัดเศษอาหารและขยะอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยมีอาจารย์ธนภัทร วรปัสสุ เป็นวิทยากร

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com