เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

        ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 /2566
*****************************************
        วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ และบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 /2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าบุคลากร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ก่อนการประชุมได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ท่าน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 ท่าน
   รายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
        1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
        2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
        3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
        4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิต องอาจ
        5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษม
        6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ ผึ่งบรรหาร
        7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
   รายชื่อคณาจารย์ที่จบการศึกษา
        1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรัตว์ รัตนวัย
        2.อาจารย์ ดร.นฤมล วันน้อย

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com

slotuntung slot untung