เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/07/b_90_90_16777215_1377_989574_0.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/07
There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ได้จัดโครงการการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2557 และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกาศของกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะให้กับบุคคลทั่วไป ที่สนใจและผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานโลหะ และงานไฟฟ้าภายในอาคาร ไปประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการได้ทำการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานจำนวน 3 สาขา คือ สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 ,สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1 และสาขาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
โดยในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดินทางมาเปิดโครงการ และกล่าวโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งการจัดโครงการการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว ภาคอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไปที่สนใจในสาขาช่างเชื่อมทิศ ระดับ 1 จำนวน 21 ท่าน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 20 ท่าน และสาขาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 ท่าน

 

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำ GFRP พอลิเมอร์เสริมเส้นใยสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีต
วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2567
           ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมฟรี….. วันจันทร์ที่ 15... Read More...
IMAGE กิจกรรม OPEN HOUSE DEK67 ออกแบบอนาคตได้
วันอังคาร, 23 มกราคม 2567
เปิดบ้าน... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com

slotuntung slot untung