เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้บริหารคณะ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรองคณบดี ประธานสาขาวิชา และคณาจารย์ในคณะ
เเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก้าวแรกสู่บัณฑิตอินทนิล "PCRU Freshy Camp" ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นที่ 2 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย
ทั้งนี้ ท่านคณบดีได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร และคณาจารย์ภายในคณะให้นักศึกษาได้รู้จักเบื่องต้นอีกด้วย

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com