เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg
ค่ายอาสาพัฒนาชาวเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมใจทำความดี ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการค่ายอาสาพัฒนาชาวเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมใจทำความดี ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับเบิก(สาขานาสะอุ้ง) หมู่ที่ 17 บ้านนาสะอุ้ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติตามความถนัด ตามภารกิจ และรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และรู้จักการเสียสละแก่ส่วนรวม ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมเดินทางไปเข้าร่วมค่ายอาสาพัฒนาฯ จำนวน 60 คน ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านนาสะอุ้งให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยค่ายอาสาพัฒนาฯ นี้ ได้เข้าไปดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ ซ่อมแซมเสาธงโรงเรียน มอบสิ่งของที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า และของเล่น เป็นต้น ให้กับเด็ก ๆ ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาต้น อีกด้วย
 
IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com