เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ
****************************************************
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเทียนด้วยเทคนิคชนเผ่าม้ง
****************************************************
โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษา 2 ท่านคือ คุณณิชาภา แซมลำเจียก และคุณณัฐฏา แซ่พุ่น
****************************************************

โดยการจัดอบรมการเขียนเทียนด้วยเทคนิคขิงชนเผ่าม้ง เป็นส่วนนึงของการเรียนการสอนในรายวิชา การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถให้กับนักศึกษา และเป็นการส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

↓↓↓↓↓↓

** ชมภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก **

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com