เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 พระราชทานนาม “ราชภัฏ” โดยในงานมีกิจกรรม นิทรรศการ มอบรางวัลให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงและสร้างเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีบุคลากรได้รับประกาศนียบัตร พนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการดีเด่น คือนายชูชาติ เหิงคำแก้ว 
 
 
 
IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com