เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

      อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปเข็มเหล็ก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวิกรรมโยธา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปเข็มเหล็ก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมหมื่นจง และห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ได้จัดอบรมขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่ทำงานด้านโยธา พร้อมทั้งพัฒนาตนให้มีความพร้อมทั้งวิชาการ ทักษะในวิชาชีพ ตลอดจนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม นวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปเข็มเหล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสร้างศักยภาพแก่นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ ด้านงานวิศวกรรม พร้อมที่จะร่วมกิจกรรมในสังคม และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด เพื่อดำเนินการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพด้านงานวิศวกรรมโยธา ต่อไป

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com