เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม "โครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ" ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับรางวัลดังนี้
    การแข่งขันประดิษฐ์พวงมาลาดอกไม้สดแบบไทย รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ลำดับที่ 1 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน
        นางสาวนันทิยา กรมศักดิ์
        นายเกรียงไกร ลาดเลา
        นายเจษฎากร จันเม้า
        นายธีรพันธ์ คำโสม
        นางสาวทิพาภรณ์ ผองคำ
        อาจารย์ผู้ควบคุมและฝึกซ้อม อาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น
    การแข่งขันทำอาหารเพื่อสุขภาพ รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ลำดับที่ 1 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน
        นายสิทธิชัย ทิพย์ประเสริฐ
        นางสาวพิมพิศา ทีประติ้ว
        นางสาวนิพาดา บุตรา
        อาจารย์ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมอาจารย์จิตราทิพย์ บุญพิทักษ์
    การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นรับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน
        นางสาวาริษา เถาเอี่ยม
        นางสาวอนุชษรา จันทร์หนู
        นายวีรเทพ แก้วตา
        อาจารย์ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมอาจารย์สุภาพร บางใบ และอาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ คณาจารย์และน้องๆนักศึกษาของ สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มา ณ โอกาสนี้ 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com