เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย MOU
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรม และการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมไปสู่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย MOU ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานร่วมลงนาม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอาจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยทั้งสองหน่วยงานมีจุดประสงค์ร่วมกันโดยตระหนักถึงความสำคัญด้านการบริการวิชาการและการเรียนการสอน การพัฒนาการวิจัยในด้านต่างๆ และเพื่อพัฒนาอาจารย์ภายในคณะและมหาวิทยาลัย

 

คณบดี

นายเอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

8423697
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11455
12770
149380
8218928
114196
297383
8423697

Your IP: 34.229.119.176
2022-12-04 22:45

ผู้จัดทำเว็บไซต์


โทร.8315
email : ag.pcru@gmail.com

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314