เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/09/b_90_90_16777215_1179_651819.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/09
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/08/b_90_90_16777215_1178_657229.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/08
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/04/b_90_90_16777215_1134_288579542_525359869063029_8555120940055391850_n.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/04
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/09/b_90_90_16777215_1039_142084.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/09
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/08/b_90_90_16777215_1038_142085.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/08
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/07/b_90_90_16777215_1037_1420866.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/07
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/08/b_90_90_16777215_998_84488859_2705586696194899_6590546956873891840_02.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/08
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/04/b_90_90_16777215_744_3011256002.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/04
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/02/b_90_90_16777215_742_27112560.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/02
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_1025_1337511.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/05
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_745_IMG20171207100848.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/05
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/03/b_90_90_16777215_743_3011256001.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/03

 ?? วันที่ 16 กันยายน 2565 วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ???

***********************************************************************************
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรแบบผสมผสาน “การเลี้ยงปลาในนาข้าว” ??กิจกรรมดำนาปลูกข้าววันแม่ ณ แปลงทดลองทางการเกษตรและศูนย์เรียนรู้แบบพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
⭐️โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการทำการเกษตรแบบผสมผสานแก่นักศึกษาและบุคลากร อีกทั้งเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

************************************************************************************  
    โดยในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ การปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์
   โดยก่อนเริ่มกิจกรรมการดำนา ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกันปล่อยพันธ์ปลา ที่เพาะเองจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ในการศึกษา ของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์เอราวัณ ชาญพหลคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า ต้นกล้าข้าวที่ใช้ปลูกในวันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมือง มีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว 120 วัน ซึ่งถือว่าเป็นการดำนาในช่วงเดือน จากนั้นจะได้มีการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคม 2565 หรือช่วงวันพ่อแห่งชาติ
************************************************************************************  
   วันนี้มีนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ร่วมกันดำนาปลูกข้าว จำนวนมาก เป็นการฝึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม น้อมนำ เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะปลูกฝังจิตสำนึกด้านการสมัครสมาน สามัคคีเป็นหมู่คณะให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนเสริมสร้างประสบการณ์ ให้รู้จักทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานต่าง ๆสำเร็จตามเป้าหมาย ถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีต่อไป ???
IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

9071377
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3171
6698
9869
9010496
43866
386177
9071377

Your IP: 3.222.251.91
2023-02-06 13:52

ผู้จัดทำเว็บไซต์


โทร.8341
email : ag.pcru@gmail.com