เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริหารจัดการอาคาร และการทำน้ำยาทำความสะอาดด้วยตัวเอง  เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมทักษะการทำน้ำยาอเนกประสงค์แก่ พนักงานประจำมหาวิทยาลัย เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาซักผ้า สบู่เหลวล้างมือ น้ำยาถูพื้น น้ำยาฆ่าเชื้อ ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ และลานวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com