เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

          วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ โครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้าอินทนิล Intanin Seedling Incubation Project ประจำปีการศึกษา 2567  

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com