เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

          วันที่ 28-30 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการ Re skills & Up skills ทักษะวิศวกรสังคม ณ ห้องประชุม ฟ้าใสหมอกสวยรีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เดินทางมากล่าวปิดโครงการ และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมคณะผู้จัดโครงการ และผู้เข้าร่วมอบรม ที่ตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรม

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com