เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

          วิชาเอกการประมง ร่วมจัดนิทรรศการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชให้แก่เกษตรกรที่ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (บ่อจิ๋ว) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำภายใต้นโยบายการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น .ณอาคารหอประชุมไชยชุมพล เทศบาลตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส รองคณบดีฝ่ายประธานคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com