เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ คณาจารย์ และบุคลากรณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง 

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com