เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เดินทางมาเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ ดำเนินการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1 โดยมีการจัดอบรมในวันที่ 20 กพ. 66 – 24 กพ. 66 และดำเนินการทดสอบในวันที่ 25 กพ. 56 ให้ผู้ที่ทำงานด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนานา และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ที่ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1

** ชมภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก **

 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com