เมนูหลัก

          คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในการดำเนินโครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560  ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทุนฯ ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน ขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (20122559-0003.pdf)20122559-0003[ ]1053 kB

          สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” (Research Impact Assessment) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 และ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Executive 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 9,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม ; คุณวรภัทร จิตรไพศาลศรี

โทรศัพท์. 02-126-7631-34 ต่อ 105

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.knit.or.th 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (20122559-0002.pdf)20122559-0002[ ]585 kB

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เปิดรับสมัคร ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ซึ่งหมดเขตรับข้อเสนอโครงการในวันที่ 31 มกราคม 2560  

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คลิกที่นี่

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1421-5912.PDF)b 1421-5912.PDF[ ]1457 kB

          ด้วยศูนย์สัตวแพทย์สาะารณสุขเอเชียแปซิฟิก คณะสัตวแพทยศาตร์ ร่วมกับ University of Minnesota (USA), Center for Animal Health Food Safety (CAHFS) และ Excellent Center for Veterinary Pblic Health ได้กำหนดจัดโครงการ Global Health Institute – Thailand 2017 ระว่างวันที่ 5 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

          1 งานประชุมวิชาการนานาชาติ "3rd Global Health Comference of Researchers in Emerging Disease at Convergence of Animal, Human and Environmental Health" ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

          2 คอร์สการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "Knowledge and Skills for Addressing Emerging Infectious Disease at Convergence of Animal, Human and Environmental Health" ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม http://vphcap.wixsite.com/ghit2017  

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (20122559-0001.pdf)20122559-0001[ ]611 kB

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเศารฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ไทยแลนด์ 4.0 "วิจัยขับเคลื่อนสังคม" : Thailand 4.0 "Research to mobilize society" ในระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน โดดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pt.tsu.ac.th/rdi
รายละเอียดเพิ่มเติม download
เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (14122559-0005.pdf)14122559-0005[ ]259 kB