เมนูหลัก

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher Education : Enhancing Teaching, Learning and Assessment” ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถส่งบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://thailandpod.org/

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดการจัดประ่ชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5″ “เรื่องทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ เป็นวิทยากรพิเศษ และได้จัดทำการเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ โดยส่งผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน 12 หน้า จำนวน 1 ชุด พร้อมบันทึกไฟล์ลงแผ่นซีดี 1 แผ่น ส่งทางไปรษณีย์ ถึงสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรืิอทาง E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 30 พศจิกายน 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sskru.ac.th/2017/

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 “The 2017 Management and Innovation Technology International Conference (MITiCon2017)”

สมาคมนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 “The 2017 Management and Innovation Technology International Conference (MITiCon2017)” เรื่อง “Innovation on Science and Engineering towards Industry 4.0” ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโออยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.miticon.org

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (08052560-0002.pdf)08052560-0002[ ]593 kB

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมงานประกวดและจัดแสดงงาน ภายในงาน “45 th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ สมาพันธรัฐสวิส ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วม ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มกราคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.inventorday.nrct.go.th/

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (08052560-0003.pdf)08052560-0003[ ]193 kB

หัวข้อ The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges towards the Digital Society
    วันที่ 22 -23 มิถุนายน 2560
    สถานที่ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
    รายละเอียดเพิ่มเติม http://iconsci.rmutp.ac.th


ICON SCi – The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges Towards the Digital Society

Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand, 22-23 June 2017

รายละเอียดเพิ่มเติม http://iconsci.rmutp.ac.th/

หรือติดต่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.0 2665 3777 ต่อ 6022 หรือ 06 1419 8189

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (01052560-0002.pdf)01052560-0002[ ]57 kB