เมนูหลัก

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42

โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

The 42nd Electrical Engineering Conference (EECON 2019)

วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562

ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, จังหวัดนครราชสีมา

Deadline submission: 27 มิถุนายน 2562

https://www.eg.mahidol.ac.th/eecon42/ 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

23rd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 23 #2019)

วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2562

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

Deadline submission: 15 กุมภาพันธ์ 2562

http://anscse23.ccl-cmu.com/ 

http://www.ccl-cmu.com/anscse23/ 

งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562"

Innovation and Creativity Network 2019 (ICN 2019)

วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, จังหวัดนราธิวาส

Deadline submission: 28 กุมภาพันธ์ 2562

http://conference.pnu.ac.th/index.php 

การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 "พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

21st National Genetics Conference (NGC 2019) "Genetics for Sustainable Deveoplment"

วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมเดอะ ซายน์ (The Zign Hotel), พัทยาเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Deadline submission: 20 มีนาคม 2562

https://sites.google.com/go.buu.ac.th/ngc2019/home 

การประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

10th World Environmental Education Congress (WEEC 2019)

วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2562

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 31 สิงหาคม 2562

https://www.weec2019.org/ 

https://www.facebook.com/WEEC2019/ 

slotuntung slot untung