เมนูหลัก

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือสำรวจ และเทคโนโลยีการสำรวจสำหรับงานโยธา ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ห้อง183204 อาคาร18/3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
**จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์...**

**สนใจติดต่อ อ.สุชิรา นวลกำแหง 0910311168/0818791478, ID LINE:suchira31072516 ,E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**

slotuntung slot untung