เมนูหลัก

การประชุมวิชาการะดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

The 4th RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities 2019 (RSUSSH 2019)

หัวข้อ "Big Data and New Face of Asia: Reflection in Science, Arts, Social Science and Humanities"

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 1 มีนาคม 2562

https://rsucon.rsu.ac.th/ 

https://joo.gl/aimbqNcg 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (04022562-0003.pdf)04022562-0003[ ]2175 kB
slotuntung slot untung