เมนูหลัก

การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ.หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

จัดการประชุมโดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.ชัยภูมิ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันจัดงานประชุมวิชาการ

28 - 30 พฤศจิกายน 2561

การเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

วันที่ 10 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561

สถานที่จัดการประชุม

ณ.หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

สาขางานวิจัยภาคโปสเตอร์และบรรยาย
1. ไฟฟ้าชุมชน
2. เชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน
3. สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
4. นวัตกรรมพลังงานทดแทน
5. การจัดการพลังงานในชุมชน
6. การออกแบบและจำลองการทำงานด้านพลังงาน

จัดการประชุมโดย : สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.ชัยภูมิ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.reca.or.th/news-16.aspx

slotuntung slot untung