เมนูหลัก

ประชาสัมพันธ์..***โครงการอบรมฟรี***
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
**วันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์**

**อบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Auto cad พร้อมรับเกียรติบัตรการอบรม

**ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 พร้อมรับใบรับรอง ผ่านการทดสอบ


**จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์...**

**สนใจติดต่อ อ.สุธิรา เบญจานุกรม 085-0444575, ID LINE:sutera_mim ,E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**