20ก.พ.2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ดำเนินงานประกันระดับคณะ ประจำปีการศึกษา2562 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสหกรรม

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (ค. ระดับคณะ 78-2563.pdf)ค. ระดับคณะ 78-2563.pdf[ ]3183 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314